سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی 
کارشناس اخلاق و عرفان 
 
 
اینترنتی 
تدریس 
موسسه نجم الدین 
مدرس 
 
 
نهایه الحکمه 
تدریس 
دانشگاه علمی کاربردی تهران 
مدرس 
 
 
اخلاق 
تدریس 
دانشگاه علمی کاربردی تهران 
مدرس 
 
 
اندیشه 1 و 2 
تدریس 
دانشگاه علمی کاربردی تهران 
مدرس 
 
 
تفسیر موضوعی قرآن 
تدریس 
دانشگاه علمی کاربردی تهران 
مدرس 
 
 
تاریخ