نجوای شبانه
84 بازدید
تاریخ ارائه : 6/17/2013 7:55:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

دل نوشته ای را که در شب لیلة الرغائب نگاشته ام تقدیم محضر انورتان می کنم:

ای پروردگاری که مالک نیاز سائلان و آگاه ز اسرار خاموشانی، از کرم غیر قابل وصفت امشبی را چون هر شب هزاران بار روشن تر از روز پرفروغت، شب اظهار آرزوهایمان خوانده ای  و این بنده ناچیز در عجب از این همه لطف و کرم که پادشاهی اینچنین ذو المکارم و المحاسن ز چه روی بر زمزمه آرزوهای این حقیر سراپا تقصیر چشم دوخته است؟!!

ای آنکه زبان صاحب سخنان از ثنای سزاوارت قاصر و عقل صاحب خردان از ادراک عمق جمالت عاجز است من پر بسته دل شکسته افتاده در این راه را جز لطف و عنایت بی مثالت، از این قفس تعلقات و دلبستگیهای دنیای دون خلاصی نبخشیده و فقر و بی نوائیم را جز احسان و عطونت بی مانندت برطرف نسازد.

ای آنکه چشم صاحب نظران از مشاهده سبحات وجه پر تلالو ات نابینا و  دست صاحب منصبان از نیل به جوار قامت رعنایت کوتاه است ترس و اضطراب و بی دلی من را جز نگاه پر فروزت آرامش بخشی نباشد و ذلت و خواری مرا جز سلطنت رفیع تو به عزت منتهی نسازد.

ای که طریق معرفتت جز به اظهار عجز از معرفتت میسر نیست اگر مرا در این لیله الرغائب به اظهار آمال و آرزوهای خیس کاغذین ناکارآمدم که تهی از علم و عمل مقتضی پرواز است مامور نمی ساختی حاشا که در مقابل دیدگان پاکتر از پاکت زبان به اظهار نیاز  و  آرزوی رفع نداری باز کنم.

ای کاش این قلب آشفته تکه تکه  هزار دلبرم توانای ذکر بکر سزاوارت را داشت که اگر این ذکر تهی از معرفتم اینچنین شیرین و پرآوازه است آن ذکر حقیقی مقام رفیعت چه اندازه شیرین و دلنواز است؟

حال ای بهترین شنوای آرزوها این است آرزوهایم...

معبودا آرزویم این است که نعمتهای پی در پی ات مرا از انجام وظیفه ای که به گردنم نهاده ای غافل نساخته و فیضان دریای فضل و کرمت مرا از حمد و ستایشت محروم نسازد.

آفریدگارا آرزویم این است ایمان و یقین مرا به خودت چنان محکم و استوار سازی که هرگز رشته احسان و طوق شرافتت از گردنم گشوده نگردد و جز تو هیچ غایتی مرا خشنود نسازد.

پروردگارا آرزویم این است چنان بندگیت را در نظرم گوارا و شیرین کنی که هرگز روی به معصیتت نیاورم و شوق کسب رضایتت را چنان در خاطرم بزرگ سازی که از هرچه درد و رنج است برای وصل بدان به راحتی گذر کنم.

کریما آرزویم این است ابرهای تاریک و ظلمانی شک و تردید را از وجودم به باران زلال ایمان و یقین مبدل سازی و میل به باطل و انحراف را از صفحه جانم نابود گردانی.

مهربانا آرزویم این است در این دریای مواجِ تعلقات، مرا به کشتی نجات طاعت و محبت اولیای مطهرت رسانی و  از بلندای اسرار اسمای حسنای الهی ات مرا بهره مند سازی.

حبیبا آرزویم این است مرا از نزدیک ترین راه به جانب بارگاه قدس حضرتت رهسپار گردانی و مشکلات و سختیهای این راه پر گردنه رابرایم سهل و هموار نمایی و من را به همراه دیگر دوستان تشنه حقیقتم به آب زلال وصال و قربت سیراب گردانی.

رحیما آرزویم این است به آبروی آبرومندان درگاهت همه نسلم را محب خاندان عصمت و ولایتت و همه آثارم را محض ترویج عقائد حقه الهیه ات قرار دهی و از من جز خودت را به دیگران ننمایی.

بخشایشگرا آرزویم این است همه رفتگان و بازماندگان و دوستان و خویشان و همسایگان و آشنایان مرا در این شب رحمت و کرامتت ببخشایی و قلم عفو بر همه خطایا و اشتباهاتشان کشی و قلب مرا از هرچه کینه و ناراحتی دیگران است پاک و به جای آن از مهرت سرشار سازی.

خداوندا آرزویم این است مرا قدردان نعمت ولایتت گردانی و در زمره صالحان و نیکان درگاهت ملحق نمایی و به درجات عالیه ابرار و احرارم رسانی.

الهی آرزویم این است مرا آن کنی که خود خواهی نه آن سازی که خود خواهم...