شرح مراتب طهارت
42 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1378
تعداد جلد : 2
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این کتاب در دو جلد به نوشته تحریر در آمده است. جلد اول آن تقریر مباحث شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی است و جلد دوم نیز تشریح و تطهیر قوای نفس ناطقه انسانی می باشد