رابطه علم و دین
47 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1387
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این کتاب تقریر مباحث شرح رابطه علم ودین علامه حسن زاده آملی توسط استاد صمدی آملی است که البته بیش از نیمی از این کتاب اضافات حقیر بر تقریرات می باشد.