شرح انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه
44 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1389
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این کتاب تقریر مباحث استاد صمدی آملی در شرح کتاب انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه می باشد که بیش از نیمی از این کتاب اضافات و توضیحات حقیر بر تقریرات می باشد.