شرح نهایه الحکمه
51 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1386
تعداد جلد : 2
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این کتاب نیز تقریرات دروس استاد صمدی آملی در شرح نهایه الحکمه است که البته بیش از نیمی از مطالب کتاب توضیحات و اضافات این حقیر است.