شرح دروس معرفت نفس
47 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1385
تعداد جلد : 2
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
علامه حسن زاده املی کتابی به نام دروس معرفت نفس دارند که استاد صمدی آملی این کتاب را شرح نموده اند. حقیر توفیق داشته ام تا با نگاهی به مطالب استاد صمدی این سلسله دروس را در دو جلد تقریر نمایم و اضافاتی نیز بر آن داشته ام.