حضور و مراقبت
46 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1386
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این کتاب تقریرات سلسه مطالب اخلاقی عرفانی استاد صمدی آملی در موضوع حضور و مراقبت می باشد. که این حقیر با اسلوبی شیوا و اضافاتی بر آن این کتاب را نگاشته ام.