رساله اسرار حج
44 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1387
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این رساله سعی شده است برخی از زوایای کمتر توضیح داده شده اسرار و فلسفه حقیقی حج بیان شود. در این رساله مطالب مفیدی در حقیقت رتق و فتق ذکر شده است.