ولایت و امامت
51 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این کتاب نگاهی است عرفانی به مبحث امامت و ولایت که با قلمی فلسفی و سنگین به رشته تحریر در آمده است.