تبیین جایگاه علم و عمل در تعالی نفس و تداوم صورت انسانی
65 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در آیات و روایات بسیاری تاکید به سعادت یافتن انسان بر پایه دو بال علم وعمل شده است. این کتاب نگاهی فلسفی عرفانی به مبانی انسان سازی علم و عمل دارد.